Helseminister Bent Høie (H) skal opprette en havarikommisjon for helsevesenet etter modell fra luftfarten. Den vil få navnet «Undersøkelseskommisjonen».

– Det skjer feil som dekkes over. Det er alvorlig. Og det er farlig. For pasientene, men også for helsepersonell som da ikke lærer av feilene, sier helseministeren til Aftenposten.

– Også i helsevesenet forekommer det kriminelle handlinger. Selv om det hører til sjeldenhetene, må vi gjøre det vi kan for å avdekke det og hindre at det skjer, legger han til.

Undersøkelseskommisjon

Også i opposisjon foreslo Høie en slik kommisjont. Nå blir det en undersøkelseskommisjon, uavhengig av hva Syse-utvalget kommer frem til.

– Det blir en kommisjon uansett. Men jeg vil gjerne ha utvalgets innspill til hvordan en slik kommisjon kan se ut, sier helseministeren.

Han sier kommisjonen vil få navnet «Undersøkelseskommisjonen» og ikke «Havarikommisjonen».

– «Havari» gir assosiasjoner som ikke er riktige.

Pasientens helsetjeneste

Oppgaven til kommisjonen blir å få alle fakta på bordet, og komme til bunns i saken – for at pårørende skal få svar og for at helsepersonell skal lære. Den vil være helt uavhengig av Statens helsetilsyn. Pasienten skal settes først.

– Jeg vil lage pasientens helsetjeneste. Det er mitt utgangspunkt, sier han til Aftenposten.

– Jeg har lært mye av møter med pårørende. Innflytelsen fra disse har vært viktig for meg. Det har skjedd forbedringer, men vi må jobbe gjennom tre akser parallelt; bedre ledelse, bedre system og bedre kultur, legger han til.

Les hele saken i Aftenposten 25 juni, eller les nettsaken her.

Les også om Syse-utvalget.