Tross sterk befolkningsvekst og et presset boligmarked får flere bostedsløse tak over hodet i hovedstaden, mens trenden er motsatt i resten av landet. Dette er takket være bevisst satsing i Oslo, hvor kommunen tilbyrboliger til bostedsløse i den hensikt å trinnvis sluse dem inn i et selvstendig liv finansiert av startlån i egne leiligheter eller i kommunale boliger, skriver Dagsavisen fredag.

- Dette er ett av flere tilbud vi har etablert for å få vanskeligstilte trinnvis tilbake til et normalt samfunnsliv, sier Anniken Hauglie (H), byråd for helse og sosiale tjenester i Oslo, til Dags­avisen.

Hun er svært fornøyd med atundersøkelsen gjort av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) viser en oppsiktsvekkende nedgang i antallet bostedsløse i Oslo.Mens antall personer uten fast bosted på landsbasis økte fra 6.091 i 2008 til 6.259 personer i 2012, gikk antall bostedsløse ned fra 1.526 til 1.376 i Oslo i samme periode, skriver Dagsavisen.

- Nedgangen kommer på tross av at antallet innbyggere i Oslo øker med mellom 10.000 og 12.000 i året. Fortsatt er for mange personer bostedsløse i Oslo, men jeg er glad for tellingen som viser at flere får hjelp. Jeg tar nedgangen som et tegn på at boligsatsingen i Oslo begynner å gi resultater, sier Hauglie.

Hun peker på at kommunen i perioden 2011 til 2016 investerer 1,4 milliarder kroner for å skape varige boligtilbud til vanskeligstilte.

- En egnet, tilpasset bolig er en forutsetning for alt og for alles hverdag og framtid, sier Haugli.

Les hele saken på Dagsavisens nettside her.