Vi minnes Lars Lie for sin store entusiasme, og arbeid for utvikling av Fjell kommune. Det er bare et par uker siden han stolt viste frem Fjell til Erna Solberg.

Vi har mistet en mann som hadde mye igjen å gi til familie, politikk og samfunnet.

Lars har i tillegg til å være lokalpolitiker også vært kandidat til Fylkesting og Storting. Men det var først og fremst for Fjell hjertet hans brant, og der han så at han hadde sine primære oppgaver, og det var der han utøvde det meste av sin gjerning. Lars var en handlingsrettet person som var opptatt av gode og praktiske løsninger. Han brente for kommunal selvråderett, og sånødvendigheten av en aktiv og målrettet tilrettelegging fra kommunens side for næringslivet i Fjell.

Lars har har sittet i kommunstyret i Fjell siden 1895, og fra 1992 til 1995 var han varaordfører. Han har også vært formannskapsmedlem, gruppeleder for Høyre før han i og så endelig ordfører for den kommunen han i 2007 ble ordfører for kommunen han var så inderlig stolt av og glad i.

I Hordaland Høyre var Lars godt likt, og stadig brukt som en viktig medspiller. Alltid konstruktiv og med godt humør, men også en mann som kunne være prinsippfast og klar når det trengtes.

Lars Lie vil bli dypt savnet.