Du vil bli en sentral medarbeider i arbeidet frem mot Stortingsvalget i 2009. Arbeidet vil foregå i nært samarbeid med den øvrige stab i Høyres Hovedorganisasjon.

Arbeidsoppgavene består i hovedsak av:

 • Organisasjonsbygging
 • Publisere i og utvikle Høyres intranett
 • Lage elektroniske spørreundersøkelser
 • Forberede og gjennomføre kampanjer
 • Planlegge og gjennomføre opplæring for medlemmer, tillits- og folkevalgte
 • Arrangere konferanser
 • Følge opp Høyres arbeidsplaner

Kvalifikasjoner:

 • Være samfunnsengasjert
 • Være kreativ, systematisk og serviceorientert
 • Være fleksibel og ha stor arbeidskapasitet
 • Ha god skriftlig fremstillingsevne
 • Ha erfaring med Word, Excel og publiseringssystemer
 • Ha erfaring fra kontaktskapende og operativt arbeid

Vi tilbyr et inspirerende arbeidsmiljø med førsteklasses kontorforhold og betingelser etter avtale. Kvinner oppfordres til å søke. Lønn etter avtale.

Du finner mer informasjon om stillingen på finn.no