Høyre står fullt og helt bak beslutningen om at Ørland skal være hovedbase for nye kampfly, men mener fortsatt at Bodø ville vært en bedre løsning for en fremskutt operasjonsbase i nord enn regjeringens alternativ, Evenes.

Forsvarssjefen og generalinspektøren for Luftforsvaret har videre på faglig grunnlag anbefalt at QRA (to fly under NATO-kommando på stående beredskap for avskjæring) videreføres i Bodø ut F-16s levetid. Vi støtter dette synet, noe som også vil gi bedret forutsigbarhet til ansatte ved flystasjonen i Bodø. Etableringen av hovedbasen på Ørland, sammen med innfasingen av F-35, vil være det største og viktigste prosjektet for Forsvaret i årene som kommer, og har bred politisk støtte.

Les saken der det ble stilt spørsmål om Høyres holdningher.