– Vårt hovedmål for 2015 er å spre kunnskap om den store betydningen det har å starte med matematikk allerede i barnehagen, sier Kjersti Wæge, leder av Matematikksenteret, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.

– Vi ønsker å jobbe mer systematisk med tall og øke tallforståelsen i barnehagene, sier Anniken Hauglie (H), byråd for kunnskap og utdanning i Oslo.

– Vi har et realfagsproblem. Derfor er det viktig å få til en helhetlig satsing på både matematikk og naturfag fra barna begynner i barnehagen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

For å løfte matematikknivået på norske elever vil regjeringen iverksette «et systematisk, målrettet arbeid.» Etableringen av realfagskommuner er ett av tiltakene. I de 20 til 35 kommunene som før påske blir valgt ut til å bli realfagskommuner, vil matematikk bli et prioritert fag fra barna begynner i barnehagen til de har fullført grunnskolen.

Les hele saken i Dagsavisen fredag 20. mars 2015.