Oslos skolebarn skal være skoleveiagenter gjennomden nyutviklede applikasjonen«Skoleveiagenten» tilsmarttelefon og lesebrett. Elevene skal selvmelde inn utrygge – eller spesielttrygge – områder langs skoleveienesine, skriver Aftenposten torsdag 3. april.

Skolebarna er blitt tildelt hvertsitt unike agentnummer som delogger inn i applikasjonen med.Deretter blir de sporet på skoleveiengjennom telefonens GPS-funksjon,og rapporterer innutrygge områder i samme øyeblikksom de møter dem. Dettegjør de ved å krysse av i kategoriersom «veikryss», «stor fart», «myetrafikk», «mørkt» og «uoversiktlig».Applikasjonen registrerer dessutenhvem elevene eventuelt reisersammen med, og om de reisertil fots eller til sykkel, med busseller bil.

Appen er foreløpig på prøvestadiet, men til høstenskal alle Oslos mer enn 43.000barneskoleelever få tilbud om årapportere om farlige kryss, råkjørereeller andre trafikkproblemer.

Les hele saken i Aftenposten 3. april 2014.