Barnehagebyråd Anniken Hauglie (H) er glad for at foreldrene generelt sett er såpass godt fornøyde. Hun mener det er riktig å offentliggjøre brukerundersøkelsene.

– Vi mener innbyggerne har rett til å vite mest mulig om tjenestetilbudet, og at åpenhet om resultatene er en viktig i kvalitetsarbeidet, sier hun til Aftenposten tirsdag 24. februar.

De fleste barnehagene i Oslo fikk gode tilbakemeldinger.

– Jeg forutsetter at bydelene, som har ansvaret for barnehagene, også følger opp brukerundersøkelsene, tilsynsrapporter og annet i sitt kvalitetsarbeid. Samtidig er byrådet i tett dialog med bydelene om hvordan vi skal løfte kvaliteten fremover, sier Hauglie.

Private barnehager scorer bedre enn kommunale barnehager i Oslo.

– Brukertilfredsheten i Oslo er generelt sett høy, og vi vet at mange er fornøyde med det private tilbudet. Det kan være ulike grunner, som barnehagenes profil og annet. Jeg er opptatt av å heve kvaliteten i de kommunale barnehagene enda mer, sier Hauglie til Aftenposten.

Les hele saken i Aftenposten 24. februar 2015.