Torger Ødegaard fra Høyre, byråd for kultur og utdanning i Oslo, sier til Aftenposten at Kristin Halvorsen bør se til Oslo dersom hun vil redusere frafallet på yrkesfaglig utdanning.

Suksess med prøveprosjekt

Han opplyser til Aftenposten.no at fylkets satsing allerede har gitt resultater. I fjor startet nemlig et prøveprosjekt på ni yrkesfaglige skoler, der man de to første ukene i høstsemesteret foretok en individuell kartlegging av matematikk-kunnskapene til alle 1.klassingene.

Elevene som gjorde det dårlig fikk tilbud om et intensivkurs, og dermed kunne de gjøre seg ferdig med årets mattepensum i løpet av ett semester. I tillegg ble det satset på bedre individuell oppfølging.

- Fire av fem elever besto intensivkurset. I år har vi utvidet tilbudet til å gjelde samtlige 14 yrkesfaglige skoler i fylket, og tilbyr lignende kurs i norsk. Jeg er overbevist om at intensivkurs i matte, lesing og skriving vil føre til at flere får vitnemål, sier Ødegaard.
- Løsningen er ganske enkel, man må satse på basisfagene allerede fra barneskolen. Man kommer seg ikke gjennom videregående uten å kunne regne, skrive og lese, sier byråden.

Mer kreative løsninger

Ifølge Ødegaard har Oslo-skolen allerede minket frafallet betydelig de siste årene. I tillegg til å fokusere på basisfagene mener Ødegaard det er viktig med en mer praktisk rettet undervisning. Et sentralt element her er at bedriftene tar med seg kompetanse og utstyr inn i undervisningen.

Les hele saken på aftenposten.no