Oslo Høyre ønsker at byen skal ha et så godt og effektivt kollektivtilbud slik at folk lar bilen stå hjemme frivillig.

I praksis:

  • Kollektivtrafikken har økt med over 30% siden 2003.
  • Mer enn 60 prosent av landets kollektivreiser skjer i Oslo og Akershus
  • Stadig flere busser går på miljøvennlig biogass og biodiesel
  • 80% reiser kollektiv i rushtiden i Oslo
  • Høy kundetilfredshet: 91% sider bra eller svært bra!

Ta kontakt med Oslo Høyre for å få vite mer.