EU har kåret Europasmiljøhovedstad siden2010. Både Stockholmog København er blantde tidligere vinnerne.Oslo har i år kommet tilfinalen sammen med Essen, Ljubljana,Nijmegen og Umeå. Vinneren kåres 24.juni.Et avhengig panel av eksperter skal nå vurdere de fem byene opp mot hverandre ut ifra 12 ulike kriterier.

Argumenter som taler for at EU bør kåre Oslo til«European GreenCapital» er blant annet at kollektivandelen har gått opp fra 20 til 30 prosent siden 2005. I samme periode har bilandelen gått ned fra 45 til 35 prosent.Oslo har flere elbiler per innbygger ennnoe annet sted i verden, og siden 2004 har avfallsmengden per person gått ned. I dag resirkuleresmer avfall enn det somender opp som restavfall.

Ifølge søknaden somhar ført til at Oslo nå kanbli europeisk miljøhovedstad,var utslippeneav CO2 per innbygger iOslo på 2,2 tonn i året i2011, skriver Dagsavisen tirsdag.

Oslo har fått et godt utgangspunkt forå lykkes:

  • To tredeler av Oslos totale areal erdekket av skog.
  • 10 vassdrag med grønne vegetasjonsbelterrenner fra skogen til fjorden ogutgjør «hovednervene i byens blågrønnestruktur».
  • 10 prosent av kommunens areal ervernet for å ivareta det biologiske mangfoldet.
  • Oslo er den kommunen i Norge med flestregistrerte arter, samt flest truede arter.

Les hele saken i Dagsavisen tirsdag 22. april.