Skolebyråd Anniken Hauglie mener at nasjonale prøver sier ingenting om hva den enkelte skole har bidratt med overfor den enkelte elev

- Dette er et øyeblikksbilde og jeg mener det er lite fruktbart å rangere skolene fordi de er så ulike, understreker Hauglie ovenfor osloby.no.

Hun er mer interessert i hvor mye skolene har løftet sine elever.Byråden ønsker derfor å bruke 2014 på å utvikle det som kalles skolebidragsindikator. Målet er at en slik skal kunne viske bort andre faktorer, og gi svar på hvor mye skolene klarer å løfte sine elever.

- Jeg ser hvordan skoler med et krevende utgangspunkt jobber systematisk og strukturert og løfter sine elever på en imponerende måte, sier hun.

På Tiurleiken har 86 prosent av elevene minoritetsspråklig bakgrunn. 63 prosent trenger ekstra norskopplæring. Likevel leverer skolen resultater over gjennomsnittet i både Oslo og Norge, skriver osloby.no.

Før jul presenterte Aftenposten en oversikt over Oslo-skolenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn i norsk, matte og engelsk. Som ventet scorer Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker høyest.

Men dykker man ned i tallene ser man at enkelte skoler ser ut til å klare det «alle» er opptatt av i skolesammenheng; å kompensere for elevenes sosiodemografiske bakgrunn.

På Romsås er arbeidsledigheten høyere og inntektene lavere enn i de fleste andre deler av byen. 33 prosent av beboerne har kun grunnskole. Det er en dobbelt så høy andel som i Oslo.

Rektor Jarle Sandven mener Tiurleiken har knekket noen koder. Med 2,3 i snitt i lesing (på en skala fra 1 til 3) havner skolen i samme selskap som Lilleaker, Bygdøy og Grefsen. Sandven mener Tiurleiken klarer å kompensere for elevenes sosiodemografiske bakgrunn. Romsås-skolen presterte like godt på høstens nasjonale prøve i lesing på 5. trinn som Lilleaker, Bygdøy og Grefsen. Sandven trekker frem høye ambisjoner, tydelig klasseledelse og gode lærere som nøkkelfaktorer.

Les hele saken her.