Nav har en romslig tidsfrist i dagpengesaker - målet er at 80 prosent av de som blir arbeidsledige skal få dagpenger innen tre uker. Men i ni av landets fylker klarer ikke Nav å holde sin egen frist. Og ytterligere to fylker ligger nå akkurat på grensen.

Aller verst er det i Hordaland og Oslo, der får bare henholdsvis 30 og 31 prosent av dagpengemottakerne det de har krav på innen treukersfristen. Mange må vente flere måneder. Nå vil byrådslederne Erling Lae, H i Oslo og Monica Mæland, H i Bergen at kommunene deres tar over NAV sine oppgaver.

- Det staten har ansvar for, nemlig trygd og arbeid, det fungerer ikke, sier Erling Lae til TV 2 Nyhetene. Han er overbevist om at kommunene vil gjøre en bedre jobb.

- La oss få prøve det, da tar vi byrdene bort fra statsråd Dag Terje Andersen, det burde han være glad for.

Se video og les hele saken på TV2nyhetene.no

Se også video med Høyres sosialpolitiske talsmann Martin Engeset som kommenterer NAV-situasjonen.