Det er 11 år siden «Kvalitetsportalen» for Oslos skoler ble opprettet. Nå er det lansert en ny og bedre portal som skal gi elever, foresatte og allmennheten bedre innsyn og oversikt over Osloskolens resultater, skriver osloby.no.

Her kan du sammenligne din skole med Oslo-snittet og nasjonale tall, se på karakterer, elevundersøkelser, brukerundersøkelser, elevenes trivsel og mer.

Skolebyråd Anniken Hauglie mener åpenheten om resultater og læringsmiljø bidrar til å heve kvaliteten i Osloskolen.

- Jeg tror den åpenheten bidrar til en opplyst debatt om skolen, og tror flere får seg en aha-opplevelse når de går inn på denne portalen. Skolen er en av de viktigste institusjonene i et lokalsamfunn. Det er utrolig viktig at debatten er mest mulig korrekt, sier hun.

Les hele saken her.