- Planen har blitt til i et tett samarbeid mellom Oslo kommune og staten, og skal være retningsgivende for sikringstiltak som berører gater og byrom i Oslo sentrum. – For Oslo kommune er det et overordnet mål at vi samtidig ivaretar en åpen og tilgjengelig by, sier byrådslederStian Berger Røsland (H).

Utgangspunktet for planen har vært statens behov for sikring av offentlige bygninger etter hendelsene 22. juli 2011. Tiltakene i Oslo sentrum skal primært bidra til å redusere konsekvensen av eller muligheten for at kjøretøyer kan komme helt inntil bygningene, og vil derfor påvirke gatebruken.

– Vi skal finne en god balanse mellom byliv og sikring. Målet er at løsningene både skal bidra til estetisk oppgradering, gode forhold for fotgjengere og trafikal tilgjengelighet samtidig med å gi tilfredsstillende skjerming, sier Berger Røsland.

Konsekvenser for kollektivtransporten, varelevering og beredskapstrafikk har vært viktige temaer for kommunen.

– Gater skal i størst mulig grad holdes åpne for denne type trafikk. Et åpent sentrum preget av byliv er i seg selv med på å skape trygghet, og det er avgjørende for næringslivet i området, sier byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen (H).

Enkelte gatestengninger er blant tiltak som foreslås. Kirkegata foreslås som gå- og sambruksgate i kombinasjon med sikring for departementene og Norges Bank. Tiltakene vil medføre trafikkregulering og vil ha påvirkning for de som jobber og oppholder seg i denne delen av byen, særlig i første fase av arbeidet.

– Vi er like fullt svært glade for at prinsipplanen nå er klar og at gjennomføringen kan starte, sier Folke Fredriksen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justisdepartementet har representert staten i arbeidet.

– Det er bra at vi gjennom et grundig arbeid har fått ferdig denne planen. Den viser at sikkerhet og åpenhet i Oslo sentrum lar seg kombinere og det er noe vi alle er opptatt av. Etter hendelsene 22. juli har sikkerhet for våre ansatte naturligvis vært et viktig tema for oss og medarbeiderne i departementene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.