Hvor flink er den enkelte skole til å løfte elevene faglig uavhengig av familiebakgrunn? Oslos skolebyråd Anniken Hauglie (H) vil avdekke den nakne sannhet om Osloskolen, skriver Dagsavisen.

Det er store forskjeller i Skole-Norge, også innad i Oslo.Mens enkelte typiske vestkantskoler, med et ressurssterkt elevgrunnlag, presterer middels eller svakt på nasjonale prøver, finnes det flere skoler på østkanten som løfter sine elever på en bemerkelsesverdig måte, skriver Dagsavisen.Vestli skole i bydel Stovner er et eksempel på en skole i et område med store sosioøkonomiske utfordringer, som tross sitt krevende elevgrunnlag presterer over landssnittet både i lesing og regning – og over et allerede godt Oslo-snitt i matte. Tiurleiken, Stovner, Stig og Stenbråten skole er eksempler på det samme.

– Dette viser oss at skolen er i stand til å utviske effekten av bosted og familiebakgrunn hos elevene – gitt at skolen jobber på den rette måte. Og det er nettopp det vi nå skal finne ut; hva kjennetegner skoler som mot alle odds løfter elevenes prestasjonsnivå over det man kunne forvente, sier Anniken Hauglie (H), byråd for kunnskap og utdanning i Oslo til Dagsavisen.

– Erfaringer fra Osloskolen viser at det er mulig. Derfor vil vi bruke 2014 til å utvikle et nytt verktøy, en såkalt skolebidragsindikator, som skal avdekke hver enkelt skoles bidrag til elevenes læring. Det gir oss mulighet til å se hva som kjennetegner god skole og god undervisning, og drive utviklingsarbeidet framover. Skoler som strever kan lære av skoler som lykkes, sier Hauglie.

Les hele saken her.