Nå lanseres en helt spesiell stipendordning for yrkesfagelever som enten har fått karakteren 1 eller «ikke vurdert» i matematikk og naturfag på VG1 (første klasse på videregående). Hvis disse elevene deltar på sommerskolens eksamenskurs, og består, vil de få 3000 kroner i stipend fra kommunen pr. fag, opptil 6.000 kroner totalt, skriver osloby.no.

– Vi ønsker at flest mulig skal kunne mest mulig når de går over til neste nivå, og vi vil at flere skal fullføre og bestå videregående. Et lite stipend kan kanskje virke motiverende for noen, slik at de tar opp eksamen i løpet av sommeren, sier skolebyråd Anniken Hauglie (H) til osloby.no.

Hun understreker at tilbudet kun gjelder yrkesfagelever med karakteren 1 eller «ikke vurdert», og at man ikke får stipend hvis man bare vil pynte litt på karakteren.

– Det kan være ulike grunner til at de ikke har bestått eksamen, og vi har tenkt at jo mer du kan når du begynner på neste trinn, jo lettere vil det være å henge med. Det er ikke sikkert dette er veien å gå, men nå prøver vi det ut og ser. Dette kan være en gulrot for noen, sier Hauglie.

Pengene utbetales først i september og man må delta i undervisningen på eksamenskurset. Mattekurset varer i tre uker, mens naturfagskurset varer i fjorten dager. I fjor deltok 40 elever på kurset i matematikk, 26 besto eksamen. 18 elever deltok på naturfagskurset, og alle besto eksamen. Men i fjor ble det ikke utdelt stipender. Skolene skal nå jobbe aktivt frem til kursstart med informasjon til elever i målgruppen. Tilbudet gjelder kun yrkesfagelever.

– Det er her vi ser at behovet er størst, sier Hauglie.