– Oslo kommune har gjort ogskal gjøre en formidabel jobbfor å lære elever norsk, sier skolebyråd AnnikenHauglie (H) til Aftenposten torsdag.

Hun varsler nå en rekke tiltakfor å forbedre språklæringen tilOslos barn allerede før de begynnerpå skolen.

– De siste årene har vi i stadigstørre grad sett viktigheten avå starte veldig tidlig for å lærebarna språk, sier Hauglie.

Det er allerede innført en Oslostandard forfor godt språkmiljø i barnehager. Snart kommer også enny standard systematiskoppfølging av barnsspråkutvikling.

– Innen 2015 skal 4000 barnehageansattekurs i språkarbeidog -kartlegging. Dette blir tideneskompetanseløft i Oslos barnehager,sier Hauglie.

Les hele saken i Aftenposten torsdag 28. november 2013.