Bedre barnehage = bedre språkopplæring. Det mener skolebyråd Anniken Hauglie (H) som vil bruke over 60 millioner kroner på språkløft i Oslo-barnehagene de neste fire årene, skriver Dagsavisen onsdag.

Hauglie ønsker å styrkespråkopplæring.

– Vi mener at alle barn i Oslo skal snakke godt norsk før skolestart. De siste årene har vi sett at barn som er født og oppvokst i Norge og har gått i barnehage, likevel ikke snakker godt nok norsk til å følge vanlig undervisning når de begynner på skolen. Det kan vi ikke leve med, sier Anniken Hauglie, byråd for kunnskap og utdanning i Oslo.

I løpet av 2014 skal 4.000 barnehageansatte i Oslo få gratis opplæring i barns språkutvikling, språkarbeid i barnehagen og bruk av det språklige kartleggingsverktøyet TRAS. Det betyr at fire av ti ansatte skal på skolebenken for å heve både egne og barnas norskferdigheter, skriver Dagsavisen.