Oslostandard for samarbeidsavtale mellom barnehagene og barneverntjenesten skal gjøre det enklere for barnehageansatte å melde fra om sin bekymring for et barn til barnevernet. Standarden skal blant annet bidra til å videreutvikle tjenestene og avklare ansvarsforholdet mellom instansene.

Les hele saken på Oslo kommune sine hjemmesider.