«International Child Development Program» er et internasjonalt, landsdekkende og primærforebyggende familieveiledningsprogram. Tilpasset minoriteter og personer som jobber med barn. Målet er å styrke foreldre i deres omsorgsrolle og samtidig bidra til økt norskkunnskap.

I gruppene snakker foreldre eller omsorgsgivere sammen om verdier, holdninger, egen barndom og barneoppdragelse. Gruppene er en arena for å snakke om de nære ting, og å utveksle erfaringer.

– Det er bra at ICDP-kurset også har barnevernet som tema. Mange forbinder barne vernet med negative historier de har hørt. Vi ønsker at barnevernet blir sett på som noe positivt, sier helse- og sosialbyråd i Oslo kommune, Øystein Eriksen Søreide (H) til Dagsavisen.

Da han spurte deltakerne på kurset om deres forhold til barnevernet, var det tydelig at inntrykket byråden beskriver gjaldt mange, også blant deltakerne.

– Svært mange glemmer at barnevernet er der for å gi barn den tryggheten og omsorgen de trenger. Det vanlige er at barnevernet bidrar med å gi støttetiltak til familien, så det at barnevernet overtar omsorgen for barnet er siste utvei, forteller Eriksen Søreide.

Les hele saken her.