- Elevene i Oslo kommer fra hele landet og hele verden, så vi er veldig glade for dette resultatet, sier Torger Ødegaard, skolebyråd i Oslo, til NTB.

Både de svakeste og de flinkeste elevene har økt leseferdighetene siden i fjor. Oslo-elevene er best i landet både på femte og åttende trinn. I hovedstaden har framgangen i leseferdighetene vært markant, spesielt for femteklassingene.

- Vi har langt færre elever på det laveste nivået. Dette ser vi på som et resultat av skolepolitikken vår de siste årene. Vi har satset på kartlegging og åpenhet om resultatene, sier en fornøyd Torger Ødegaard.

Leseprøvene ble denne gangen også gjennomført på niende trinn. De eldste elevene gjennomførte samme leseprøve som elevene på åttende trinn for å få fram en indikasjon på utviklingen i leseferdigheter. Analysene viser at elevene på niende trinn som ventet presterer bedre enn de ett år yngre elevene.