Det ble i 2014 registrert 2068 straffbare forhold begått av barn og unge under 18 år. Dette er en nedgang på 6,2 prosent fra 2013.For eksempel ble 81 unge under 18 år anmeldt i tilsammen 41 ulike ran. Dette er det laveste antall ran (anmeldelser) med gjerningsperson under 18 år siden Salto ble etablert i 2006.Salto er samarbeidsmodellen til Oslopolitiet og Oslo kommune for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge.

Salto-prosjektet har ført til et mer strukturert samarbeid mellom politi, barnevern, skoler, utekontakter, bydeler og miljøarbeidere, skriver Aftenposten 6. mai 2015.

Les hele saken i Aftenposten 6. mai.