I en spørreundersøkelsen gjennomført av Respons analyse for Bergens Tidende er det 53 prosent som svarer at de ønsker færre kommuner. 52 prosent har ikke noe imot at egen kommune slår seg sammen med en eller flere andre kommuner, skriver Bergens Tidende. Bare en fjerdedel av de spurte stiller seg ensidig negativ til å redusere antall kommuner.

Et flertall av de spurte er positive til at kommunen de bor i, blir foreslått slått sammen med en eller flere andre kommuner. I overkant av hver tredje innbygger er negative, mens 11 prosent ikke vet hva de mener, skriver Bergens Tidende tirsdag.

– Dette er en gledelig tilbakemelding fra innbyggerne. Og det stemmer godt overens med det inntrykket jeg har etter å ha reist Norge fra nord til sør og øst til vest. Jeg opplever at innbyggerne er åpen for den prosessen som er satt i gang. I dag bor folk i en kommune, jobber i en annen og handler i en tredje, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til Bergens Tidende.

Folk fra Trøndelag og Nord-Norge er minst positive til sammenslåinger, mens sør- og vestlendinger er de mest positive.

Regjeringen har bedt norske kommuner utrede hvem de eventuelt kunne slå seg sammen med. Målet er mer robuste kommuner.