Øyer i Gudbrandsdalen ligger på23. plass på nasjonale prøver ilesing og leseforståelse i niendeklasse. De har forbedret seg fra ifjor, og har færre på det lavestenivået og langt flere på det høyeste, skriver Kommunal Rapport.

Rektor Stein Erik Uhlen sier atsatsingen er gjort uten ekstra ressurser.Det er lærernes innsatssom har gjort forskjellen.

– Lesing og leseforståelse harvært et innsatsområde. Det lærernehar gjort, har fungert, sierrektor, og lar lærerne selv fortelleom det de har gjort.

– Teksthefter med sakprosa ogoppgavemiks har vært et kjempegodtredskap. Vi ser at særliggutter liker saktekster og kortehistorier med litt «action», sierlærer Hilchen Sundby.

Sammen med kollega KjerstiBørke Andresen har de lagt storvekt på lesing og oppgaveløsningknyttet til tekstene.

– Tekstheftene kommer fra forlaget«Arbeid med læremidler»og var noe vi fant i fagbladet Utdanning.De har vært et vidunderredskap,sier Sundby.

Blant de svakeste elevene hardet å lese korte tekster, huskeinnholdet og gjengi det skriftligog muntlig gitt god framgang.For det høyeste nivået har detvært lagt stor vekt på refleksjonrundt tekstene ved å snakke ogskrive om dem. Presentasjonerhar også vært viktig. Økningen avdem som presterer på det øverstenivået er på hele 13, 7 prosent.

Les hele saken i Kommunal Rapport