Høyres søsterparti i Sverige, Moderaterna, arrangerte sin årlige konferanse ”Sverigemøtet” i Karlstad 5. – 7. mai. Dette er det største ”lokalpolitiske verkstedet” i vårt naboland og denne gangen var nærmere 1.800 deltagere samlet. Høyre var særskilt invitert til å sende en delegasjon. Siden arrangementet var lagt samtidig med Høyres Landsmøte var det naturlig å plukke ut noen sentrale ordførerkandidater som ikke var delegater til Høyres Landsmøte og i tillegg representanter som står sentralt i arrangementet ”Høyres Kommunalkonferanse 2012” som blir arrangert i Hamar 7. – 9. september neste år. Delegasjon besto av Peter Kuran (ordførerkandidat i Fredrikstad), Turid Kristensen (ordførerkandidat i Lørenskog), Eli Skoland (kandidat i Nord-Odal) og Helen Hol (kampanjeleder og kandidat Gjøvik Høyre).

I en kommentar etter å ha kommet hjem fra ”Sverigemøtet” sier delegasjonsleder Peter Kuran:

- Dette er den mest spennende og givende politiske konferanse jeg noen gang har deltatt på. Moderaterna er helproffe på å arrangere denne typen møter. Siden Norge og Sverige har mye til felles, hadde vi et stort faglig utbytte av konferansen. Svært mye av det vi fikk høre på de ulike fagseminarene vi deltok på har utvilsomt stor overføringsverdi til vårt virke som folkevalgte i Norge. Jeg vil rette en stor takk både til Moderaterna som arrangerte denne konferansen og til Høyres Hovedorganisasjon som lot oss får reise på denne spennende konferansen.