Rogaland Senior Høyre vedtok 15.08.13 følgende uttalelse:

"Senior Høyre i Rogaland mener det er på høy tid å foreta en kritisk vurdering av lovverk og holdninger i samfunnet som gir grunnlag for usaklig aldersdiskriminering. Det bør innføres et generelt forbud mot diskriminering på grunn av alder. Norge har sluttet seg til FN’s prinsipper for rettferdig behandling av eldre. I tråd med disse må for eksempel arbeidsmiljølov, likestillingslov og domstollov gjennomgås.

På den enkelte arbeidsplass er det også en jobb å gjøre på alle plan, både med inngrodde holdninger til eldre arbeidstakere og med å tilpasse arbeidsoppgavene til seniorenes kvalifikasjoner og ambisjoner. Dessuten er det grunn til å se på hvordan eldre arbeidstakere blir behandlet på arbeidsplassen; for eksempel ved rekruttering, videreutdanning, opprykk og tildeling av velferdsgoder. Ingen tvil om at det foregår ting i hverdagen som føles diskriminerende.

Diskriminering av eldre mennesker foregår også i det daglige utenfor arbeidslivet. Det er nok av eksempler å ta tak i: nektelse av mobilabonnement, nektelse av bensinkort, reiseforsikring, ulykkesforsikring, medlemskap i enkelte borettslag.

Målet må være å fjerne alle øvre aldersgrenser og få bukt med all usaklig diskriminering både i og utenfor arbeidslivet.

I Sverige ble det innført en generell lov mot diskriminering 1. januar i år. Det er gode grunner for en Høyre – ledet regjering å starte arbeidet med en diskrimineringslov også i Norge."