Penger er imidlertid ikke alt. Viktige vei- og jernbaneinvesteringer ligger langt bak skjema på grunn av rødgrønn somling. Nylig ble det avslørt at det i noen tilfeller kan ta ni år å planlegge en veistrekning i Norge. Byggestarten av nytt dobbeltspor mellom Oslo-Ski er utsatt til 2014.

- Nå er det på tide å tenke nytt og modernisere satsingen vår på samferdsel, fastslår Øyvind Halleraker, Høyres transportpolitiske talsmann.

Prosjektplanleggingen går veldig sakte, og regjeringen viser ingen vilje til å prøve moderne løsninger i samferdselssektoren.

- Høyre flere ganger foreslått å gjennomføre viktige vei- og jernbaneutbygginger som OPS-prosjekter. Det ville ha gitt rekordrask planlegging og betydelig kortere byggetid, sier Halleraker.

Da Høyre sist satt i regjering, ble Mesta skilt ut fra Statens Vegvesen. Det frigjorde nesten en milliard kroner i effektiviseringsgevinst som kunne brukes på vei- og jernbane. Halleraker mener regjeringen mangler slik nytenking.

Lite til trafikksikkerhet

Satsingen på trafikksikkerhet er også beskjeden i årets budsjett. I 2012 kommer det til å bli fullført kun 17 kilometer med midtrekkverk vil fullføres i 2012. 11 kilometer ny firefeltsvei neste år vil heller ikke gi de store sikkerhetsgevinstene.

- Høyres strategi for trafikksikkerhet er langt mer ambisiøs. Vi ønsker å senke terskelen for å bygge veier med midtrekkverk, slik at flere liv kan reddes. Vegdirektoratet har anslått at vårt tiltak vil redusere antall drepte og hardt skadde med mellom 70 og 80, påpeker Halleraker.

Geirr Tangstad-Holdal i foreningen ”Nei til Frontkollisjoner” mener Regjeringen begår et alvorlig løftebrudd.

- Jeg synes at dette er et direkte hån mot trafikantene at midlene i Statsbudsjettet prioriteres slik. I Nasjonal Transportplan hadde Regjeringen lovet totalt 750 kilometer midtrekkverk frem mot 2019. I år bygges det 17 kilometer. Det er klart at Regjeringen har brutt løftene de ga, sier Geirr Tangstad-Holdal.

Høyre vil sikre trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft. Da er førsteklasses infrastruktur er helt nødvendig. De rødgrønnes satsing på samferdsel trenger sårt litt fornying. Dersom Høyre hadde fått sitte bak rattet, ville moderniseringsviljen igjen vært synlig langs norske veier.