Den noe uvanlige konstellasjonen av regjeringspartiene og Sosialistisk Venstreparti var i mot å innføre et slikt påbud, mens Miljøpartiet de grønne snudde i siste øyeblikk og stemte for påbudet sammen med resten av opposisjonen.

Slik regelverket nå er besluttet, er det påbudt å bruke redningsvest for alle som oppholder seg utendørs i en båt som er mindre enn 8 meter lang og så lenge båten er i fart. Bruk av fritidsbåt er en mangfoldig øvelse for oss nordmenn, og for mange vil det lett kunne oppstå noen litt komiske situasjoner i bestrebelsen på lovlydig atferd. Selv om vi i Høyre er mot påbudet, vil vi oppfordre folk til å bruke redningsvest når de er om bord i båt.

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt en forskrift som gir et par unntak fra påbudet. Personer om bord på utleiebåt på små innsjøer eller innenfor et avgrenset område er unntatt kravet til bruk av flyteutstyr. Det er også personer som deltar i organisert idrett eller konkurranser, der kravet om bruk av flyteutstyr vanskeliggjør gjennomføringen eller anses åpenbart unødvendig.