Kjære Høyrevenner,

Nå skal det virkelig bli godt med påskeferie!

2013 begynte med fantastiske meningsmålinger for Høyre, men vi har ikke ligget på latsiden av den grunn. Jeg vil takke alle dere som har bidratt til de 4000 endringsforslagene til programutkastet, alle de flotte årsmøtene fylkesforeningene har gjennomført, alle temamøtene, programdiskusjonene og de spennende politiske utspillene vi har sett i det siste. Jeg vil særlig takke dere som har tatt i mot meg når jeg har reist rundt i landet. Jeg hadde et fantastisk besøk i Finnmark, med åpningen av Finnmarsløpet og tur i hundeslede blant høydepunktene. Jeg har fått gode opplevelser og mye læring både på Åssiden videregående skole i Drammen og under besøket hos BPA-bruker Tonje på Hamar, for å nevne noen. Dette er opplevelser og kunnskap som gjør meg til en bedre politiker og som gir meg innsikt som jeg bruker i mitt politiske arbeid for Høyre.

Når vi møtes igjen etter påske venter det nye store oppgaver og spennende utfordringer. Valgresultatet er på ingen måte gitt. Vi må jobbe hardt hver eneste dag for å vise det norske folk at vi har nye ideer og bedre løsninger for Norge. Noen av oss ses på kampanjesamling i april og andre på landsmøtet i mai. Dette er to av vårens høydepunkter for meg og jeg ser frem til å møte entusiastiske og motiverte Høyrefolk fra hele landet. Vi trenger alt det engasjementet vi kan mønstre nå som vi skal ut på husbesøk, skrive innlegg, holde appeller og profilere kandidatene våre. Vi har et sterkt team, men det må formidles ut til velgerne med lyst og gode politiske svar. Valget i 2013 er et valg mellom de som setter systemet først, og de som setter pasientene og kompetansen først. I snart åtte år har vi sett hvordan kommunale beslutninger overprøves av det statlige byråkratiet. Derfor er valget i 2013 et valg mellom maktkonsentrasjon eller maktspredning. I snart åtte år har vi sett hvordan regjeringen har brukt de store pengene på leksehjelp med ufaglærte og frukt til elevene, fremfor mer etter- og videreutdanning av lærere. Derfor er valget i 2013 et valg mellom å være fornøyd med gjennomsnittlige resultater, eller om vi skal bygge opp en skole i verdensklasse.

Våre fire valgkampsaker er:

1. å skape trygge arbeidsplasser.

2. å bygge kunnskapsskolen.

3. å jobbe for kvalitet og valgfrihet i helsevesenet.

4. raskere bygging av vei og kollektiv.

I alle disse sakene viser vi at vi har en annen måte å løse fremtidens utfordringer på. Dette valget handler om vi skal ha 12 år med rødgrønn regjering, eller om vi skal få en borgerlig regjering med nye ideer og bedre løsninger!

La meg som ofte før få understreke at vi ikke må tro at valget er åpenbart selv om vi har gode meningsmålinger. Det krever hardt arbeid i månedene foran oss, fra oss alle!

Etter påskeferien ser jeg frem til opplagte tillitsvalget klar for innsats.

Det er viktig å huske på også i påskeutfarten, fortsatt er påske og pinsehelgene våre mest ulykkesbelastede helger. Så på vei til fjell eller fjord – husk at det viktigste er å komme frem, selv om det tar litt lengre tid!

Jeg ønsker hver og en av dere en riktig god påske og på gjensyn!

Erna Solberg