- Jeg tror dette vil gjøre elevene bedre i stand til å møte eksamen til våren. Dette er et tilbud som en bør benytte seg av om en står i fare for å stryke, ønsker å forbedre karakterer eller bare ha en annerledes påske, sier Gudmundsen.

Hensikten med sommer– og påskeskolen er å hjelpe elevene til å klare studiene, men også til å forberede dem for videre utdanning etter videregående.

Påskeskolen startet i 2011.

Oppslag i media:

www.itromso.no

For mer informasjon, kontaktFylkesråd Kent Gudmundsen