Utredningen, som foreløpig ikke er lagt frem, viser at private klinikker i dag betales om lag 50 % av det kostnaden er i offentlig helsetjenesten, for den samme behandlingen.

Dagens utfordring

Høie presenterte forrige uke Høyres modell for styring av spesialisthelsetjenesten på NRKs debattsider Ytring.no.

– I det store og hele er det mange som får bra behandling i Norge. Samtidig vet vi at omlag 270 000 venter på time til utredning, behandling eller kontroll – da må vi foreta oss noe, sier Høie.

Han presiserer at mange venter på enkle inngrep som ikke nødvendigvis er komplekse, men som holder folk sykemeldte og utenfor arbeidslivet. I tillegg venter 2500 rusavhengige på plass til behandling. Andre igjen har fått beskjed fra fastlegen om at de kan ha kreft og venter på diagnostisering og behandling. – Vi er alle enige i at dette er mennesker som skal få behandling og at det skal skje over offentlige budsjetter, presiserer Høie.

–Det skal alltid være slik at de mest alvorlig syke blir prioritert og går foran i køen, men vi må sikre at andre syke ikke skyves lengre bak, det blir de ikke friskere av.

Fritt behandlingsvalg

Private helsetilbud har vist seg å være effektive for å rydde opp i flaskehalsene som dukker opp. – Offentlige sykehus vil alltid være bærebjelken til helsetjenesten, men vi må bli flinkere til å ta å bruk alle gode krefter for å få flere folk ut av køen og tilbake i jobb, sier Høie. Han er ikke overrasket over motstanden fra Arbeiderpartiet.

- Aps argumentasjon har vi hørt før. Den er akkurat den samme som da Høyre ville gi pasientene rett til fritt sykehusvalg. Ap strittet imot. Fritt sykehus ble innført og skremslene slo selvsagt ikke til. Det vil de ikke gjøre denne gangen heller, beroliger han.

Fakta om Høyres forslag:

  • Høyre vil la folk som har rett til utredning, diagnostisering og behandling få velge hvor de skal få dette – også blant private institusjoner.
  • De private institusjonene må være godkjent av det offentlige, for å skape trygghet for kvaliteten og kontroll med tjenestene.
  • Det offentlige skal betale, for å motvirke et todelt helsevesen, slik vi ser utvikling mot i dag.
  • Høyres forslag innebærer ingen svekkelse av prioriteringen av hvilke pasienter som skal gis rett til behandling.
  • Høyre har foreslått å bruke mer penger på pasientbehandling, og mindre på byråkrati.
  • Høyres forslag vil være viktig for psykisk syke og rusavhengige som trenger behandling, og i dag sliter med lange køer.