Hun oppfordrer Regjeringen til å overhøre Senterpartiets skremselspropaganda, og sørge for at norske pasienter får fordelene av det europeiske samarbeidet.

Bedre behandlingsmuligheter på tvers av landegrensene
De nye EU-reglene skal gjøre det enklere og mindre byråkratisk å motta behandling i utlandet. Det foreslås at alle EØS-land skal opprette kontorer for å informere pasientene om rett til behandling i utlandet.

- Disse reglene vil ha stor betydning for mange nordmenn som oppholder seg i utlandet, og for nordmenn som ønsker å benytte gode helsetilbud i andre europeiske land påpeker Solberg.

Hun viser til at også pasientorganisasjonene er positive til de nye pasientrettighetene.

- Høyre ønsker også å etablere et nordisk samarbeid om behandling av sjeldne og kompliserte sykdommer, slik at pasientene kan få et bedre tilbud enn den norske helsetjenesten kan gi.

Kvalitet og sikkerhet må ivaretas
- For Høyre er det avgjørende at pasientene kan være trygge på at de får helsetjenester av god kvalitet, uttaler Solberg.

- Høyre har allerede fremmet forslag om at alle norske sykehus må kvalitetssertifiseres, og vi registrerer at samme forslag er fremmet i EU. Dette vil bidra til at pasientene får bedre og tryggere behandling.