- Setter du deg på et fly stoler du på at dersom piloten svikter så slår andre systemer inn. Det samme skal skje når en lege svikter. Slik er det ikke i helsevesenet i dag, sier Bent Høie, Høyres nestleder og leder for Stortingets helse- og omsorgskomité.

Han mener det må lyttes til pasienten når de er redd for at det gjøres feil. Istedenfor har helsevesenet en ovenfra og ned-holdning til pasienter og pårørende mener Høie. I dag er pasientsikkerhet overlatt til den enkelte lege som møter pasienten.

Onsdag fremmer Høyre forslag i Stortinget med konkrete tiltak for å bedre norske pasienters sikkerhet i helsevesenet. I tillegg til ansvar hos sykehusledelse, foreslås det å opprette en havarikommisjon. Det finnes idag en avdeling hos Helsetilsynet som skal fungere som en slags havarikommisjon. De skal rykke ut ved alvorlige hendelser på sykehus og dødsfall.

- Dette er en løsning som ikke fungerer. Det må opprettes en uavhengig helsefaglig kommisjon, som ikke er knyttet til Helsetilsynet, sier Bent Høie.

Ledelsens ansvar

Høyre mener at ansvaret for uønskede hendelser på sykehus må opp på ledelsens nivå ved hvert helseforetak.

- Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen burde vært mer tydelig mot lederne av landets helseforetak. Hun burde ha gitt klar beskjed om at det må være mer fokus i ledelsen på pasientsikkerhet og åpenhet rundt uønskede hendelser.

Idag tas svært få pasientrelaterte saker opp på styremøter. De fleste sakene som behandles på styremøter handler om økonomi og styring. Dette vil Høie ha en slutt på.

- Skal man virkelig få ned tallene på pasientskader og dødsfall som er resultat av feil, må ledelsen på sykehusene innrømme feil, fortelle om det, slik at de og andre kan lære av feilene, sier Bent Høie.