Referent: Kathrine Pernille Olsen

Delegat 25 Sonja Sjølie
Eugenisk indikasjon er et vanskelig spørsmål som hører hjemme i prinsippdebatten. Vår valgfrihet kommer noen ganger i konflikt med friheten.

Delegat 184 Hilde Onarheim
Det er programkomiteen som har reist spørsmålet så da må den tas. Det er vanskelig, men dissensen må støttes.

Delegat 229 Elin Agdestein
Høyre har en helsepolitikk vi kan være stolte av, men vi må være tydelig på forskjellene. De rødgrønne har privat allergi og vi vil ta alle krefter i bruk. Vi trenger et systemskifte i helsevesenet, og Høyres politikk er en vaksine mot rødgrønn politikk.

Delegat 265 Elin Synøve Severinsen
Psykisk helse og rus henger sammen. Mye er gjort, men ikke nok for å takle problematikken. Jeg er stolt over at vi vil styrke sektoren. At eldre skal kunne bo lengre hjemme, at pårørende kan ta fri med lønn for å yte omsorg, og at man skal ha følgetjeneste for gravide som ønsker det.

Delegat 297 Turid Wickstrand Iversen
Kapittel 8 gir oss god sosialpolitikk. Utfordringene er nå å få det ut til velgerne. Klarer vi det vinner vi valget. Skattefritak for eldre som ønsker hjelp i hjemmet er meget viktig.

Delegat 11 Ingjerd Schou
Helsepolitikk berører folk. De rødgrønne lovte at det skulle bli likeverdig tilbud over hele landet, men ulikhetene eksisterer fortsatt. Helsetjenestene må oppleves som sømløse.

Delegat 250 Elisabeth Aspaker
Redegjorde for redaksjonskomiteens innstilling for bolk 4.

Delegat 298 Inger Sjong
Det finnes mange ensomme eldre og eldresenter er viktig som møteplasser. Dette må tilrettelegges i alle kommuner. Det er vårt ansvar at kommunen tar sitt ansvar for driftsmidler til disse.

Delegat 299 Tore Haugen
Demens er for mange eldre hovedårsaken til funksjonsreduksjon. De har for lite tilrettelagt tilbud nå. Alle trenger et dagtilbud tilpasset dem, samt at det er viktig at familiene får avlastning. Samtidig krever det innsikt å jobbe med demente, derfor må disse menneskene få mer kunnskap, og vi må forske mer.

Delegat 249 Terje Olsen
De rødgrønne er redde for private løsninger. For å få til samhandling trengs det å endre loven, endre finansieringen, samt at noen må fratas vetoretten. Samhandling er dialog.

Delegat 25 Sonja Sjølie
Sortering av menneskeliv er prinsipielt galt. Det handler om menneskeverdet. Ingen skal miste verdigheten selv om man er funksjonshemmet. Hvem som skal ha livets rett kan ikke bestemmes medisinsk. Vi må fjerne eugenisk indikasjon som selvstendig abortgrunnlag.

Delegat 96 Marie Bjørnødegård
For gravide er det utrygt og vondt å ha lange avstander til fødetilbud. Glad for å være i Høyre som sikrer omsorg til fødende.

Delegat 65 Jon Ole Whist
Det er dobbelmoralsk å si nei til forskning på befruktede egg. Oslo Høyre vil si ja til eggdonasjon. Støtt forslag 280.

Delegat 6 Bent Høie
Forskning på befruktede egg er å instrumentalisere spiren til det menneskelige liv. Høyre må stå opp for individet.

Delegat 65 Jon Ole Whist
Man befrukter ikke egg for å forske, dette er egg som er til overs og som går til spille. Hvorfor ikke bruke dem fornuftig. Med hensyn til eggdonasjon så er det ikke forskjell på mannlig og kvinnelig arvematerial.

Delegat 51 Inge Lønning
Det er galt å gjøre eggdonasjon til et likestillingsspørsmål. Det handler om barns forhold til foreldrene. Som konservative kan vi ikke gå for noe så tankeløst.

Delegat 65 Jon Ole Whist
Det er ingen forskjell på kvinnelig og mannlig arvemateriale. Åhevde at kvinner ikke klarer å være god mor for noen som ikke har vokst i magen deres, er å spytte adoptivforeldre i ansiktet.

Delegat 159 Kari Kjølstad Tenden
Vi må skape goder før vi kan fordele dem. Høyre er ikke et kaldt parti, vi som setter mennesket i sentrum. Bruk Senior Høyre i valgkampen.

Delegat 81 Kristian Tonning Riise
I spørsmålet om eugenisk indikasjon, må vi skille på hva som er vår moral og hva vi skal tre ned over andre.

Delegat 157 Peder Sjo Slettebø
Eugenisk indikasjon bør ikke være selvstendig abortgrunn. Vedtar vi det, er det et ufint signal å sende fra Høyres landsmøte. Alle mennesker er likeverdige.

Delegat 81 Kristian Tonning Riise
David Cameron mistet sin handikappede sønn. Han mente at han hadde et godt liv og spredte stor glede, men han er likevel sterk motstander av det programkomiteen mener.

Delegat 139 Kristian Aleksander Langmyr
Ved sortering sier vi nei til inspirerende mennesker. Alle kan lykkes, også de med funksjonshemming.

Delegat 81 Kristian Tonning Riise
Vi er ikke uenige om å verdsette mennesker. Dette handler om individuelle mennesker som trenger individuelle løsninger. Kvinner må kunne få ta egne og informerte valg.

Delegat 111 Daniel Torkildsen
Et hvert barn har rett til liv. Det handler om mangfold og grunnleggende rettigheter. Liv er den høyeste verdien.

Delegat 84 Elise Vold Fangberget
Vi har selvbestemt abort i dag, og man kan opp til 12. uke påvise mange sykdommer. Dette må være opp til kvinnen.

Delegat 111 Daniel Torkildsen
Min bror er annerledes. Det er våre holdninger til individets ukrenkelig egenverdi som gjør at jeg er Høyremann. Dette må vi ikke forlate. Si nei til eugenisk indikasjon.

Delegat 238 Anne-Rita Nicklasson
Dett er ikke en diskusjon en om hvert menneskes egenverdi. Dette handler om kvinnens rett til å velge.

Delegat 33 William Johnsen
Her mener man at kvinner momentant ville tatt bort barnet hvis det var noe galt. Sånn er ikke ikke jenter i Norge.

Delegat 111 Daniel Torkildsen
Si ja til mangfold.

Delegat 23 Andre Dahl
Justisminsteren tenner på pluggene når vi tar opp politisaken. Og han gjentar stadig at det ikke er en politikrise. Som om gjentakelse gjør det sant. Jeg mener det er et feilgrep å vedta lokalt politi som det er foreslått. Våre tiltak har effekt som gir flere politifolk ute i gatene. Støtt også dissens 14.

Delegat 250 Elisabeth Aspaker
Jeg forstår frustrasjonene over dårlig politidekning. Men svaret er ikke lokalt politi. Storberget har ikke tatt ansvar. Oslo og mange flere steder sliter. Vi trenger mer politi, men vi kan ikke akseptere at de kommunene som har råd til det skal bygge lokale styrker. Dette er en statlig oppgave.

Delegat 186 Trude Drevland
Rapporter om alle problemene strømmer inn og alle kriminalitetsområder blir verre. Men om 4 måneder skal Høyre igjen reetablere tryggheten. Og det trengs.

Delegat 280 Christiane Bang
Da kompisene mine ble overfalt og slått, fikk jeg beskjed fra politiet da jeg ringte at de var en time unna. Natteravner hjalp oss, men uniformert politi er kjempeviktig. Støtt dissens 12. Vi må ha ordentlig politi, ikke tullepoliti.