Som lokalpolitikere er vi opptatt av å utvikle det lokalsamfunnet vi føler kjærlighet til og stolthet over. Vi er opptatt av å skape en fremtid for oss selv og kommende generasjoner. Vi er opptatt av å løse praktiske utfordringer, men vi er også, som høyrefolk, opptatt av å se sammenhengene og de lange linjene. Lokalpolitikk utøves ikke i et vakuum. Vi styrer lokalsamfunnet i vissheten om at det vi gjør lokalt, har betydning for hvordan landet utvikler seg, og vice versa.

Som lokale folkevalgte opplever vi av og til rollekonflikter. Noen føler at lokalpolitikeren altfor fort fjerner seg fra dem som har valgt ham eller henne. Livskraften i lokaldemokratiet er avhengig av vår evne til å gjøre lokalpolitikken relevant i folks hverdag. Vår suksess som lokalpolitikere avhenger av vår evne til å kommunisere med dem som har valgt oss.

Forfatteren Ingvar Moe, født i høyrestyrte Etne i Sunnhordland, har skrevet et tankevekkende lite dikt om ”dei som har noko med det”:

det var dei som vætte svampen
for læraren
valde lag i friminutten
og sytte for at du
blei med
på kjøt og flesk
Dei som hadde noko
Med det

det var dei som smidde
talglys utover ungdomshusgolvet
før dei stilte seg i døra
med kvitt armbind og snudde
handflata imot deg
når dei meinte du var for glad
til å dansa
Dei som hadde noko
med det

det var dei som skudde
ungane dine på plass
i rekkja i 17.mai-toget
som hadde dei lengste sløyfene
på gabardinfrakkane
som ble ein-to-tre-fire
i mikrofonen
før dei stilte seg attmed
talaren med paraplyen over han
Dei som hadde noko
med det

det er dei som kjem heim
ifrå Møtet
og spenner etter katten
viss han ikkje ser det utanpå dei
med det same
som skrir ordlause til sengs
og vekkjer kona morgonen etter
med den eldgamle vitsen:
kone, i natt sov du
attmed ein varamann
Dei som har noko
med det

Som lokalpolitikere må vi jo innrømme at vi på sett og vis ”har noe med det”. Men i vår tenkning skal vi alltid legge vekt på at vårt mandat er på vegne av andre, og at vår rolle er å legge til rette for et samfunn som gir vekst og utfoldelsesmuligheter for enkeltmenneskene. Vår rolle er ikke, som hos varamannen i Ingvar Moes dikt, å heve oss over menneskene vi er satt til å tjene.

I vårt parti er vi mange som ”har noe med det”. Vi står sterkt i kommune-Norge. Det har vi tenkt å fortsette med etter valget neste høst, og det er derfor vi er samlet her i vakre Molde for å stake ut kursen videre.

Høyres lokalpolitikere har vist at vi kan styre byene, bygdene og fylkene våre. Folk har vist oss tillit før, og det er vår jobb å vise oss tilliten verdig.

Vi tror at samfunnet bygges nedenfra. Det slo vi klinkende klart fast på landsmøtet i mai. Det er en god ballast å ha med seg når vi nå skal stake ut kursen for fire nye år i ledelsen av kommuner og fylkeskommuner. Løsningene vil være ulike i ulike kommuner, men vi vil alltid ha det felles verdigrunnlaget vårt som basis for praktisk politikk.

Vi skal love hverandre at denne konferansen skal være starten på en felles innsats til beste for norske kommuner. Vi tror jo at det beste er å være styrt med Høyres politikk som basis. For å lykkes må vi også love hverandre noe annet: vi skal bli flinkere til å dele med hverandre og lære av hverandre.

Programbehandlingen er i full gang i de fleste av foreningene våre, og resten vil komme etter i løpet av høsten. La Kommunalkonferansen bli en anledning til å danne nettverk1 Del suksesshistoriene! Knytt kontakter med sikte på samarbeid! Slik kan vi få dette politiske verkstedet til å vare i et helt år i stedet for bare to dager.

Programmet for konferansen er mangfoldig og variert. Det burde være noe for enhver smak. Jeg håper disse to dagene vil gi både kunnskap og inspirasjon for oss som er opptatt av å bygge sterke og robuste lokalsamfunn i hele Norge.

Kommunalpolitikk er ikke bare sak. Kommunalpolitikk er følelser, kjærlighet, tro på utvikling, positivt samfunnssyn, helhetlig menneskesyn. Kort sagt, kommunalpolitisk arbeid er engasjement for brennende hjerter.

Vi høyremennesker brenner for det vi holder på med, enten vi arbeider lokalt, på fylkesnivået eller sentralt. Vi må vise denne varmen, dette inderlige engasjementet utad. Vi må vise resultatene av det vi har gjort, og vi må vise hvilke visjoner vi har for årene som kommer. Da kan vi gjøre oss fortjent til ”å ha noe med det” i fire nye år.

Hjertelig velkommen til fremtidsverkstedet Høyres Kommunalkonferanse 2006!