- Vi må løfte hele rusomsorgen. Det betyr at vi må tenke helhetlig med tiltak innenfor forebygging, behandling og rehabilitering, sier Høyres statsministerkandidat Erna Solberg.

Høyre vil løfte rusomsorgen med 2 milliarder kroner i neste stortingsperiode. Det er et dobbelt så stort løft sammenlignet med de siste syv årene, på nesten halve tiden.

- Vi må utvide sikkerhetsnettet for rusavhengige. Det betyr å utvide antallet rusavvenningsplasser og varigheten på oppholdene, men også god oppfølging med bolig og meningsfull aktivitet, sier Høyres nestleder Bent Høie til NRK Dagsnytt.

Et viktig element i Høyres plan er det forebyggende arbeidet, og se på sammenhengen mellom psykisk helse og rus. En SINTEF-rapport viser at omtrent 10 prosent av alle som mottar psykisk helsehjelp også har rusproblemer, og 47 prosent av alle som er under rusbehandling har psykiske lidelser.

- Derfor vil Høyre gjeninnføre kravet til helseforetakene om at rus og psykisk helsevern skal prioriteres, sier Høyres leder Erna Solberg.

Se hele planen her