Landsstyremøter:

23. mars –10 i Oslo

14. juni – 10 i Oslo

13. september – 10 på Lia

25. oktober –10 i Oslo

6. desember – 10 i Oslo

delegasjonsmøte før Høyres landsmøte:

14. april i Oslo

Lia-konferansen 2010:

14. – 16. september