- Regjeringen har i Sundvolden-plattformen en løsning som godt balanserer ulike hensyn i denne saken.I de nye politidistriktene vil politiet selv kunne vurdere behovet for fast bevæpning for deler av de operative mannskapene, uttaler Høyres justispolitiske talsmann og første nestleder i Justiskomiteen Anders B. Werp.

I tidsrommet da politiet økte beredskapen og tilstedeværelsen av synlig politi er det blitt rapportert om en nedgang i kriminaliteten.

- Dette viser at vår politikk for økt politibemanning og styrket beredskap er riktig og viktig. Samtidig er det viktig å huske på at politiet også skal ha ressurser til forebyggende arbeid rettet mot unge, etterforskning og påtale. Hele politiet skal videreutvikles og forbedres i vår politireform, avslutter Werp.