- Jeg forventer ikke bare en lang rekke henvisninger til handlingsplaner og rundskriv, som vi har hatt så mye av. Jeg forventer noen klare svar om hvordan regjeringen konkret vil tilføre kompetanse og ressurser til politiet i møte med voldtektsofre, sa Oktay Dahl til VG Nett før debatten.

Faremo viste imidlertid til den nye handlingsplanen mot voldtekt for 2012-2014, og til den kommende stortingsmeldingen om vold i nære relasjoner, skriver VG.

- Jeg nevner et konkret eksempel som dere har tatt opp, men flere eksempler viser hvordan det er mangel på kompetanse i disse sakene. Hun kan ikke bare påpeke rekrutteringsproblemer og si at det er vanskelig. Finnes ikke kompetansen i politiet, må vi rekruttere den sivilt, sier Dahl til VG.

Andrè Oktay Dahl mener oppklaringsprosenten i voldtektssaker er så lav på grunn av at etterforskningen rett og slett er for dårlig.

Dahl sier også at dette området kommer til å bli prioritert ved et eventuelt regjeringsskifte.

- Ja, de to tingene jeg nevner i dag som går på flere sivilt ansatte og oppheving av DNA-analysemonopolet er Høyre-politikk. Vi må også ha en satsing på politiet der de får færre oppgaver og mer tid til å følge dem opp. Det blir ikke himmelrike med Høyre i regjering heller, men når vi er høye og mørke i opposisjon må det kunne stilles krav til oss i regjering, sier han til VG.

Les hele interpellasjonsdebatten.

Les hele saken i VG.