Av Anders B. Werp, medlem i Stortingets justiskomite

Fremtidens Politi må ha økt fokus på kjerneoppgaver samtidig som de må sikres tilstrekkelige ressurser og en mer effektiv organisering. Både 22. juli-kommisjonens rapport og Politianalysen dokumenterer at regjeringen får strykkarakter for sin ledelse av Politiet.

Det er hyggelig at justisminister Grete Faremo synes Erna Solberg skriver godt om politiet, men synd at hun ikke svarer på hva som vil skje med særorganene og kunnskap om lokale forhold med de foreslåtte strukturendringene i Politianalysen.

I motsetning til hva Faremo skriver, så har ikke Høyre landet på standpunkt til de største strukturendringene. Tvert i mot virker det som Faremo ukritisk støtter alle sider ved rapporten. Det er viktig å stille spørsmål til utredningene som har vært gjort, nettopp for å kunne få mer fakta på bordet.

De seneste årene har det vært skapt et bilde et Politi i krise. Straffesaker som ikke har vært etterforsket av kapasitetshensyn og manglende synlig Politi i gatene, har gjentatte ganger preget avisoppslagene.

Høyre innså ganske tidlig at politireformen ikke gav de ønskede resultater. I 2004 startet derfor Høyre en opptrappingsplan for å styrke politibemanningen. En massiv økning av antallet studenter over natten var umulig siden det var store utfordringer som måtte løses blant annet i forhold til Politihøgskolens lokaliteter. Regjeringen på sin side har vært så opptatt av å vise til antallet studenter som gjennomfører Politihøgskolen, at de ikke har fanget opp signalene om økt strykprosent og manglende operativt fokus.

Høyre vil i regjering sørge for at hensynet til både kvalitet og kvantitet blir ivaretatt ikke bare på Politihøgskolen, men i hele politietaten!