Av Hårek Elvenes Stortingsrepresentant H, medlem av justiskomiteen

Regjeringen følger opp de påviste manglene gjennom en aktiv beredskapspolitikk i statsbudsjettet for 2015. Politiet styrkes med 350 nye stillinger i 2015 og regjeringen har ryddet i ansvarslinjene mellom departementene og fagområdene i samfunnssikkerhetsarbeidet.

Uten øvelser ingen beredskap. Alle departementer skal i 2015 delta i felles øvelser for å styrke samhandlingen og evnen til krisehåndtering.

Det blir merkbar bedring i redningsberedskapen over det ganske land. Regjeringen har inngått kontrakt for levering av 16 nye redningshelikoptre med mulighet for kjøp av ytterligere 6. Politiets beredskapshelikoptre får redusert beredskapstid fra to til en time.

Nødnettet, et nytt kommunikasjonsnett for nød- og beredskapstjenestene, skal være landsdekkende og ferdig utbygd innen 2015. Et viktig beredskapstiltak. Regjeringen prioriteter også investeringer i nytt utstyr til Sivilforsvaret, som nå settes bedre i stand til å håndtere kriser og ulykker.

Den norske redningstjenesten er en nasjonal dugnad basert på samvirke mellom offentlige etater og frivillige. De frivillige redningsorganisasjonene har en helt sentral rolle i den norske redningstjenesten, og får et økt tilskudd i budsjettet for 2015.