- Høyre ba om svar fra politimestrene fordi virkelighetsbeskrivelsen fra statsråd Knut Storberget og den vi får når vi er ute og møter politiet overhodet ikke matchet hverandre, sier Dahl til VG.

- Høyre stoler rett og slett ikke på at vi får det fulle og hele bildet fordi departementet og Politidirektoratet er så opptatt av å skjønnmale.

Forbundsleder Arne Johannessen er enig i at direktoratet har satt munnkurv på politimestrene.

- På den ene siden ønsker man aktive og offensive politimestre, men det som skjer i praksis er at de ikke får lov til å uttale seg. Det er unektelig en uheldig overstyring, sier Johannessen til VG.

Les hele saken i dagens papirutgave av VG, side 29.