- Samfunnet endres. Kriminaliteten endres. Da må også politiet endres, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård på Ordførerkonferansen 2014.

Høyres arbeid med politianalysen var tema da 100 av Høyres ordførere var samlet til konferanse denne uken.

Politidirektøren, som selv har deltatt i arbeidet med analysen, tegnet et bilde av et politi modent for reform.

Det er ifølge Humlegård behov for:

  • Mer spesialisert kompetanse
  • Robuste fagmiljøer
  • Mer bruk av ny teknologi
  • Mer læring og deling av beste praksis
  • Nye arbeidsprosesser

Nært politi og en tjeneste av god kvalitet

- I denne prosessen skal vi bevare et nært politi som er til stede i lokalsamfunnet. Et hjelpende politi som kommer når publikum har behov og leverer en tjeneste av god kvalitet, sa politidirektøren.

Utfordringen i dag er at mange tror de har bedre beredskap enn de har, ifølge politidirektøren. Det bekrefter Høyres justispolitiske talsmann Anders B. Werp.

- Derfor har regjeringen lovet å omstrukturere politiet. Vi skal styrke nærpolitiet samtidig som vi sikrer økt operativ kapasitet og økte midler til forebygging. Den enkelte skal kunne føle seg trygg. Gjennom et moderne og handlekraftig politi vil regjeringen styrke beredskapen og den operative kapasiteten til å bekjempe kriminalitet, sier Werp.

Vil styrke politiet

Justisminister Anders Anundsen innledet om regjeringens arbeid med et politi for framtiden.

- Vi begynner nedenfra – hva vil norske borgere forvente av politiet fram i tid? Vi må se på oppgavene, og så se på hvilken struktur som gir best resultater for befolkningen. Det er ikke mye politikraft i et lensmannskontor som bare er åpent på dagtid et par dager i uken. Målet vårt er å sikre økt politikraft i nærpolitiet, sier justisministeren.

I arbeidet med oppfølging av politianalysen inviterer Høyre til en bred partihøring våren 2014.

- Vi har sagt at vi skal gjøre noe med politiets struktur for å styrke politiet. Hvordan det skal gjøres ønsker vi innspill på fra hele landet, sier Anders B. Werp.

Høyres medlemmer og tillitsvalgte landet rundt vil få egen informasjon om partihøringen.

Politianalysen kan leses på Justisdepartementets nettsider.