Den som ansettes i engasjementet vil ha en sentral rolle i valgkampen knyttet til alle former for politiske henvendelser til Høyres Hovedorganisasjon. Arbeidet innebærer tett samarbeid med fagrådgivere i Høyres stortingsgruppe, samtidig som det er behov for stor grad av selvstendighet.

Engasjementet medfører koordinering av mye av det politiske arbeidet som foregår både i stortingsgruppen og i regi av Høyres Hovedorganisasjon. Den som ansettes vil også følge opp øvrige utvalg og utredninger som skjer i partiet.

Det er ønskelig at den som ansettes har kompetanse på sosiale medier, for å kunne bidra aktivt også i den digitale valgkampen.

Stillingen inngår i politisk avdeling. Lønn etter avtale.

Søknad sendes snarest og senest innen 28. februar til stilling@hoyre.no