- Dette er en gladdag for norsk skole. Nå kan vi endelig kan se resultater som peker i riktig retning. Elevene som nå er testet er de første som har gått hele, eller nesten hele, skoleløpet etter at Kunnskapsløftet ble innført. Reformen, som Høyre tok initiativ til, har virket, sier Elisabeth Aspaker, Høyres utdanningspolitiske talskvinne.

De viktigste grepene som ble tatt i Kunnskapsløftet var vektlegging av grunnleggende ferdigheter, flere timer i basisfag og leseopplæring fra første klasse. I tillegg ble det innført nasjonale prøver og større åpenhet i skolen. Mange advarte mot disse endringene, men dagens resultater viser at de tok feil.

De resultatene vi nå ser er et første skritt i riktig retning, men vi må ha høyere ambisjoner for norsk skole og strekke oss etter de beste.

Det neste viktige steget Norge må ta er å innføre masterutdanning for lærere og rett og plikt til kompetanseheving.

Kunnskapsnasjonen Norge må strekke seg videre, etter de beste landene i verden, avslutter Aspaker.