Allerede i de første timene etter vedtaket i Sikkerhetsrådet viste regimet tegn til å ta alvoret i resolusjonen inn over seg, ved at viseutenriksministeren antydet at fredsforhandlinger kunne være aktuelt.

- For Høyre har det vært avgjørende at det internasjonale samfunn bidrar til å sette en stopper for Gadaffis overgrep mot egen befolkning. En diktator som forsøker å slå ned et opprør ved å bombe befolkningen, har ingen legitimitet. Det ville vært et forferdelig signal å sende til andre sittende og potensielle makthavere i regionen at man kan klamre seg til makten ved å bombe sin egen befolkning, sier Ine Eriksen Søreide, Høyres utenrikspolitiske talskvinne.

- Høyre har hele tiden lagt til grunn at en militæraksjon må ha et FN-mandat. Når vi nå ser at Den arabiske liga stiller seg bak vedtaket i sikkerhetsrådet er dette svært positivt, og var trolig avgjørende for å få til et vedtak, sier Eriksen Søreide.

Høyre mener at Norge bør bidra militært i aksjonen dersom den blir gjennomført.