- Siden 1647 har Postverket, og etter hvert Posten Norge, brakt gode og dårlige nyheter i brev og pakker til hver enkelt av oss. Postsystemet binder landet sammen og har vært en forutsetning for verdiskaping og vekst, sier Ingjerd Schou, Stortingsrepresentant (H).

Siden 1647 har kommunikasjonsmulighetene utvidet og utviklet seg betydelig. Fra en situasjon hvor Posten hadde monopol på all skriftlig kommunikasjon, har vi fått sterkere og sterkere konkurrenter.

- Situasjonen i dag er at Posten på flere områder har blitt utkonkurrert av elektronisk kommunikasjon. I stedet for at vi skriver brev til hverandre poster vi nå oppdateringer på sosiale medier. Reklamen distribueres med avisene eller direkte på TV og internett. I stedet for at næringslivet sender skriftlige fakturaer til oss har vi opprettet Avtalegiroer. Sist ute er det offentlige. Til og med staten går fra årsskiftet over til digital post. Skattekortet for 2014 får du i Altinn, forteller Schou.

Dette har mange positive konsekvenser for hver av oss og for samfunnet som helhet. De som merker den negative siden av dette er Posten Norge, hvor inntektene i mange år har stupt. Posten har effektivisert, de har omstilt seg og de har fått redusert kravene fra staten som eier. Fremdeles er ikke dette nok på sikt. Postens inntekter vil fortsette å falle.

- Mange av partiene på Stortinget synes denne debatten er vanskelig. Postdistribusjon vekker følelser hos mange og endringer i krav til Postens tilbud kan virke provoserende på noen. Slike debatter ønsker en del partier ikke å ta. For eksempel ser vi at Postdirektivet fortsatt ikke er trådt i kraft i Norge, på tross av at Posten selv ikke mener dette vil være noe problem. Fordi grasrota i Ap kjempet frem et veto, sier Schou.

- For oss i Høyre er det viktig å understreke at vi ønsker å styrke Posten Norge som selskap med løsninger som holder vann på sikt, ikke bare til i morgen. Posten må gis rom til å fornye seg. Dette er eneste måten de kan fortsette å løse sitt viktige samfunnsoppdrag også i fremtiden, uten massive overføringer over statsbudsjettet, legger hun til.

Høyre har derfor sagt følgende om Posten:

  • Høyre vil ha postombæring minst fem dager i uken.
  • Høyre vil ha omdeling av aviser og tidsskrift minst seks dager i uken.
  • Høyre vil åpne for en gradvis privatisering av posten. Vi har bedt regjeringen «forberede en strategi for et statlig nedsalg i Posten Norge AS som legger til rette for stor grad av småsparer- og ansattkjøp».