Det er en glede å ønske velkommen til pressen som skal dekke Høyres landsmøte 2010. De tre dagene landsmøtet varer blir hektiske, men vi skal gjøre vårt beste for at alle praktiske ting er godt tilrettelagt slik at dere kan gjøre en god jobb under landsmøtet.

Påmelding/akkreditering
Påmelding skjer ved å sende e-post til rune.aale-hansen@hoyre.no, ev ring mobil: 413 17 563, eller Høyres sentralbord 2282 9000.

Oppgi spesielt om du ønsker å få reservert rom på hotellet for hele/deler av landsmøtehelgen (fredag/lørdag + lørdag/søndag).

Innsjekking og informasjon underveis:
Innsjekking og utlevering av navneskilt og landsmøtedokumenter skjer ved egen informasjonsskranke for pressen. Her er det også mulig å kjøpe billetter til landsmøtemiddagen frem til fredag kl 19.00. Skranken er bemannet gjennom hele landsmøtet.

Arbeidsrom for pressen: Skagerak
Her vil referater, taler og pressemeldinger legges ut gjennom hele møtet. Lyd og bilde fra salen overføres hit og på Høyres hjemmesider www.hoyre.no

Nettilgang:
Trådløst åpent nettverk på hotellet. For at alle som ønsker det skal kunne koble seg på internett samtidig, har hotellet ulike nettverk i de ulike rommene. Nettverket med sterkest signal i de enkelte rom kommer opp automatisk. Oversikt over alle nettverk finner du i informasjonsskranken. Presserommet vil i tillegg ha kablet nettverk.

Landsmøtesalen
Langs langsidene bak i salen er det reservert plasser for pressen med ekstra strømuttak.

Hva skjedde…?
Resymeer blir ført fortløpende, og blir lagt ut på presserommet. (Merk at disse ikke gjengir ordrette sitater, men skal gjengi meningsinnholdet.) Resolusjoner kopieres opp og distribueres også fortløpende. Eventuelle forhåndsutdelte manuskript sjekkes mot fremføring, og vi produserer punktvise sammendrag fra hovedinnledernes taler.

Pressekonferanser: Telemark
Fredag: Det bli muligheter til å stille spørsmål til partiledelsen etter partilederens innledning på fredag ca kl. 14.30.

Søndag: Nøyaktig tidspunkt for den tradisjonelle pressekonferansen etter landsmøtet vil være avhengig av når møtet heves, senest kl 14.00.

Servering og måltider
Kaffe, te og vann er tilgjengelig i arbeidsrommet ”Skagerak”, ellers henvises det til cafe i foajeen.

Det vil som vanlig bli mulig for medierepresentanter til enkeltvis å kjøpe billetter til landsmøtemiddagen lørdag kl. 19.30 på hotellet. Pris inkl. vin og kaffe kr 795,-. Billettene selges ved innsjekkingsbordet, og må kjøpes innen fredag 7. mai kl. 19.00.

Annet?
Vi vil gi dere informasjon fortløpende om eventuelle ting som kommer opp underveis. Har dere spesielle ønsker og behov for informasjon som ikke står nevnt her? Ikke nøl med å ta kontakt med oss. På neste side finner dere navn, bilde og telefonnumre på pressekontaktene som selvsagt kan kontaktes når som helst under landsmøtet.  

Pressekontakter på landsmøtet
Hovedkontakt for pressen:
Stabssjef Julie Voldberg, tlf: 934 19 216

Kommunikasjonsavdelingen har også en egen døgnbemannet vakttelefon: 474 66 910.