Ålesund og Nøtterøy kommune har minst to ting til felles: De er Høyrestyrte, og de er nominert til statens tiltakspris mot bostedsløshet.

De to prosjektene er «Veien til egen bolig» - fra leid til eid i Ålesund, initiert og ledet av Ålesund kommunale eiendom KF og «Fra bostedsløs til herre i eget hus» – småhusbebyggelse i en helhetlig boligsosial tiltakskjede i Nøtterøy kommune, melder Husbankens nettsider.

I følge Husbanken har jurien lagt vekt på følgende kriterier i sin nominsasjonsprosess:

1) tiltakene har en helhetlig og differensiert tilnærming

2) samarbeid på tvers av etater og forvaltningsnivåer

3) tiltakets oppnådde resultater, graden av brukermedvirkning og mestringsfokus

4) dokumentasjon og overføringsverdi.

Uansett hvem som vinner er det gledelig at de to Høyrekommunene har gjort en privsverdig jobb for å sikre boliger til bostedsløse.

Les mer om Ålesunds-prosjektet her

Les mer om Nøtterøy-prosjektet her

Se Høyres valgkampfilm om trygge lokalsamfunn